Banner
100

Våga se med barnets ögon! Om sexuella övergrepp i skolan - förebygg, agera och gör rätt Har passerat

Tisdag 30 oktober 2018 08:40 - 09:30 C2

Föreläsare: Lisbeth Pipping

Spår: I ledningsrummet, I lärarrummet, I klassrummet, I förskolan

Allt för få vuxna vet hur de ska agera när barn vågar berätta om övergrepp. För att kunna agera måste all personal ha kunskaper om vad man ska göra. Forskare menar att det är minst tre barn i varje klass som blir utsatta för sexuella och andra övergrepp. Lisbeth Pippings budskap är att de här barnen behöver få förstå och känna att de inte är ensamma och att det finns hjälp att få. Barn behöver även få kunskaper i vad som är rätt och fel och hur man som barn kan få hjälp. Hon visar hur man kan förebygga sexuella övergrepp men också vad man ska göra om det fruktansvärda händer i skolan.

Seminarietyp

Salsföreläsning

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
For Förskola
Fri Fritidshem
Spec Specialpedagog
Sar Grund- och gymnasiesärskola
Syv SYV
Led Skolledare/rektor
Stud Lärar- och SYV-student
Elev Elevvårdspersonal

Föreläsare

100

Lisbeth Pipping Föreläsare

Lisbeth Pipping är beteendevetare, teckenspråkslärare, föreläsare, debattör samt författare till bland annat "Kärlek och stålull. Om att växa upp med en utvecklingsstörd mamma" och "Jag mobbar inte".