Banner
100

Hur man jobbar för att få elever med problematisk skolfrånvaro tillbaka till skolan Har passerat

Måndag 29 oktober 2018 10:50 - 11:40 C7

Föreläsare: Mattias Pihl

Spår: I lärarrummet

Här kommer du att få ta del av hur Kringlaskolan i Södertälje arbetar med elever som har hög problematisk skolfrånvaro. Mattias Pihl presenterar med många konkreta exempel skolans förebyggande arbete med eleverna. Hur arbetar Kringlaskolan med elever som har hamnar i en situation där de har svårt att ta sig till skolan? Vilka anpassningar görs och Ilka åtgärder vidtas? Vilka är framgångsfaktorerna för att förändra en sådan situation?

Seminarietyp

Salsföreläsning

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium

Föreläsare

100

Mattias Pihl Föreläsare

Mattias Pihl arbetar som förstelärare i matematik och NO på Kringlaskolan i Södertälje kommun. I sin roll som mentor har mångårig erfarenhet av att få elever med problematisk skolfrånvaro tillbaka till skolan. Det är elever som behöver skolans stöd mest och därför är det viktigt att frågan prioriteras i skolans arbete.