Banner
100

Tvålärarsystemet som organisationsmodell i svensk skola Har passerat

Tisdag 30 oktober 2018 08:40 - 09:30 C8

Föreläsare: Eva Myrehed Karlsson

Spår: I ledningsrummet

Tvålärarsystem innebär att man har två utbildade lärare vid varje undervisningstillfälle. Det ger möjlighet till ett kollegialt lärande för lärare, färre sjukskrivningar, inga vikarier, högre måluppfyllelse och en mer likvärdig skola. Men vilka är framgångsfaktorerna och fallgroparna med tvålärarsystem? Eva Myrehed Karlsson visar vad man som rektor och medarbetare behöver vara uppmärksam på när man organiserar en skola med tvålärarsystem för att nå maximal effektivitet. 

Seminarietyp

Salsföreläsning

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
49 Grundskola 4-9
Led Skolledare/rektor

Föreläsare

100

Eva Myrehed Karlsson Föreläsare

Eva Myrehed Karlsson har under sina 17 år som skolledare organiserat skolor enligt tvålärarsystemet. I dag arbetar Eva som föreläsare, konsult och rektor med interimsuppdrag. Dessutom skriver hon en bok om tvålärarsystem.