Banner
100

Flerspråkiga elever i klassrummet - så arbetar du effektivt och inkluderande Passed

Monday October 29, 2018 10:50 - 11:40 C3

Lecturer: Camilla Jönsson

Track: I klassrummet

Vad säger den senaste forskningen om att undervisa elever med annat modersmål - vad är viktigt att tänka på och vilka fördelar respektive svårigheter finns? Öka din medvetenhet om hur flerspråkiga elever lär sig språk enligt forskningsrön och hur det påverkar din undervisning och ditt förhållningssätt. Hur kan man arbeta framgångsrikt och inkluderande med flerspråkiga elever och se varje elev som en resurs i klassrummet? Camilla Jönsson lyfter också vikten av att lärare och studiehandledare samverkar. Ta del av goda exempel på interkulturell och språkstödjande undervisning.

Seminarietyp

Salsföreläsning

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
Spec Specialpedagog
Syv SYV
Stud Lärar- och SYV-student
Ämne

Svenska, Svenska som andraspråk

Lecturers

100

Camilla Jönsson Lecturer

Förstelärare
Hässleholms Gymnasium

Camilla Jönsson arbetar som förstelärare på Hässleholms Gymnasium där hon undervisar i engelska och svenska som andraspråk. Camilla lyckas genom ett öppet och inkluderande förhållningssätt arbeta effektivt och språkutvecklande för att se alla elever som en resurs i klassrummet. Och för att ge alla elever förutsättningar att lyckas utifrån sina individuella behov och erfarenheter. Hon har 15 års erfarenhet från klassrummet och hon utgår från forskning och beprövad erfarenhet.