Banner
100

Självbedömning som stöd för självreglerat lärande Har passerat

Måndag 29 oktober 2018 13:20 - 14:10 C7

Föreläsare: Anders Jönsson

Spår: I klassrummet

Ett centralt mål för arbete med formativ bedömning är att utveckla elevernas förmåga att ta ansvar för sitt eget lärande. Ofta används självbedömning som metod för att utveckla denna förmåga. Men medan det finns ett förhållandevis starkt stöd i forskningen för att självbedömning kan leda till förbättrade prestationer, har kopplingen mellan självbedömning och självreglerat lärande ifrågasatts. I denna föreläsning presenteras forskning kring självbedömning, självreglerat lärande och kopplingen däremellan. Det ges även förslag på hur man kan arbeta med självbedömning som stöd för att utveckla elevers förmåga att ta ansvar för sitt eget lärande. Föreläsningen bygger på en nyligen publicerad meta-analys av relationen mellan självbedömning och självreglerat lärande.

Seminarietyp

Salsföreläsning

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
Spec Specialpedagog
Stud Lärar- och SYV-student

Föreläsare

100

Anders Jönsson Föreläsare

Anders Jönsson är professor i didaktik och bedriver forskning om bland annat bedömning, betygsättning och återkoppling. Anders är vetenskaplig ledare för forskningsplattformen "Lärande i samverkan" vid Högskolan i Kristianstad, som arbetar med praktikutvecklande forskning i skola och förskola.