Banner
100

Vad händer när bollen inte är rund? Normkritisk pedagogik i stället för toleranspedagogik Har passerat

Måndag 29 oktober 2018 09:45 - 10:35 C7

Föreläsare: Andreas Jonsson

Spår: I klassrummet

Vad händer när en elev inte passar in i ramen, när bollen inte är rund? Vem sätter upp reglerna som ska följas för att bli accepterad och hur går vi från teori till att verkligen applicera mänskliga rättigheter i vardagen?

I Andreas Jonssons föreläsning får du konkreta exempel och handfasta tips hur du kan arbeta med normkritisk pedagogik i stället för toleranspedagogik. Han visar hur du som pedagog kan gå från ord till handling gällande mänskliga rättighetsfrågor på din skola, både för elever och personal, så att det blir en skola för alla. För kunskap utan agerande skapar ingen förändring. Vi måste göra något också.

Seminarietyp

Salsföreläsning

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
Fri Fritidshem
Spec Specialpedagog
Sar Grund- och gymnasiesärskola
Vux Vuxenutbildning
Bib Bibliotekarie
Syv SYV
Led Skolledare/rektor
Stud Lärar- och SYV-student
Elev Elevvårdspersonal

Föreläsare

100

Andreas Jonsson FöreläsareUtställare

Föreläsare
Andreas Jonsson

Andreas Jonsson har snabbt klättrat upp som en av de främsta föreläsarna inom attitydförändring, antidiskriminering och normbrytande pedagogik. Över 110 000 har redan sett och hört honom live, ett möte som inte bara ger intryck utan också sätter avtryck. Med ett brinnande engagemang blandar Andreas blodigt allvar med en stor dos humor och tar med dig på en resa med hög igenkänningsfaktor.