Banner
100

Samspel utvecklar skolan Har passerat

Måndag 29 oktober 2018 08:40 - 09:30 C6

Föreläsare: Ulf Jederlund

Spår: I ledningsrummet, I lärarrummet

Utvecklat samspel och stärkta relationer mellan skolans alla aktörer kan utveckla skolan mot en undervisning som stödjer elevers lärande och personliga utveckling, och leda till en likvärdig utbildning, så som styrdokumenten föreskriver. Tilliltsfulla och stödjande relationer mellan elever och lärare är viktigt för skolans alla elever, men allra viktigast för de elever vars lärande, av olika anledningar, utmanar skolan extra. Föreläsningen handlar om lärares samspel med elever, lärares samarbete med varandra och om skolledningens betydelse för att organisera arbetet så att ett verkligt kollektivt lärande och utökat lärarsamarbete möjliggörs.

Seminarietyp

Salsföreläsning

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
Spec Specialpedagog
Sar Grund- och gymnasiesärskola
Stud Lärar- och SYV-student
Elev Elevvårdspersonal

Föreläsare

100 ulf jederlund

Ulf Jederlund Föreläsare

Ulf Jederlund är doktorand på specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet. Han är också musikpedagog, lärarutbildare, skolhandledare och leg psykoterapeut med mångårig erfarenhet av skolutvecklingsarbete och handledning i förskola, grundskola och gymnasieskola. Ulf var under 2017 projektledare för produktion av artiklar och filmer till den nationella kompetensutvecklingssatsningen "Specialpedagogik för lärande" på uppdrag av Skolverket.