Banner
100

Är kunskap svaret på jämställdhet? Skolframgång för både flickor och pojkar Har passerat

Måndag 29 oktober 2018 15:30 - 16:20 C2

Föreläsare: Anna-Carin Håkansson

Spår: I ledningsrummet, I lärarrummet

I Sverige presterar flickor generellt bättre än pojkar i skolan. Det är också flera unga kvinnor än unga män som studerar vidare. Kvinnor flyttar enligt statistiken fram sina positioner medan män håller fast vid traditionella yrkesval, värderingar och livslösningar.

Så vad behövs för att få till en utveckling av etablerade normer? Hur kan skolan medverka till att traditionella könsmönster förändras och till att individers olika villkor och individuella personligheter lyfts fram? Anna-Carin Håkansson diskuterar hur undervisningen bör utvecklas för att inte könsmärka eleverna. Hon visar också vilka möjligheter lärare har att göra skolan attraktiv för eleverna oavsett kön.

Seminarietyp

Salsföreläsning

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
For Förskola
Sar Grund- och gymnasiesärskola
Led Skolledare/rektor
Stud Lärar- och SYV-student
Elev Elevvårdspersonal

Föreläsare

100

Anna-Carin Håkansson Föreläsare

Är kunskap svaret på jämnställdhet? Skolframgång för både pojkar och flickor
Admeo AB

Anna-Carin Håkansson är fil.mag. i specialpedagogik, tal- och språkpedagog samt handledare i sorgbearbetning. Hon har mångårig erfarenhet av specialpedagogiskt arbete på alla stadier både vad gäller utbildning och kompetensutveckling av lärare samt specialpedagogiskt arbete inom kommunal och privat verksamhet samt barn- och ungdomspsykiatrin. Anna-Carin Håkansson har arbetat många gånger med processer tillsammans med sina uppdragsgivare för att på så sätt skapa bättre förutsättningar till förändring. Hon har erfarenhet av att arbeta inom hela det socioekonomiska skiktet, där även mångkulturella områden ingår.