Banner
100

Att möta barn med trauma i förskolan Har passerat

Måndag 29 oktober 2018 08:40 - 09:30 C2

Föreläsare: Anna Hellberg

Spår: I förskolan

I förskolan möter vi många barn som är eller har varit utsatta för svåra påfrestningar och trauman. Det kan handla om våld i familjen, krigsupplevelser, svåra vårdnadstvister och psykisk ohälsa. I föreläsningen tydliggörs vilka konsekvenser trauma kan få för ett barns utveckling och behov, och hur detta kan synas konkret i förskolans vardag. Anna Hellberg visar med konkreta exempel och tips hur vi kan skapa en pedagogisk verksamhet där barn med trauman får känna sig trygga samt lära och utvecklas.

Seminarietyp

Salsföreläsning

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
For Förskola

Föreläsare

100

Anna Hellberg Föreläsare

Anna Hellberg är leg psykolog och blivande specialistpsykolog i pedagogisk psykologi med inriktning mot förskolepsykologi. Anna har skrivit böckerna Psykologi i förskolans vardag (2015), Traumamedvetenhet i förskolan (2017) och När krisen drabbar förskolan (2018). Hon skriver ofta artiklar om psykologi för förskolepersonal, och arbetar särskilt med Traumamedveten omsorg samt med handledning, utbildning och föreläsningar i eget företag.