Banner
100

Undervisa hjärnsmart! Hjärnan och stress - en rörlig historia Har passerat

Måndag 29 oktober 2018 12:15 - 13:05 C2

Föreläsare: Annika Nilsson, Lena Winqvist

Spår: I klassrummet

Hur kan man som pedagog lära eleverna att använda sina mentala resurser på ett effektivt sätt i en vardag full av stress och prestationskrav? Den här föreläsningen varvar teori från neurovetenskap med handfasta klassrumsstrategier och en hel del rörelse.

Syftet är att förklara vad som orsakar stress men också hur stressen påverkar mentala förmågor som förståelse, minneskodning och koncentration. Syftet är också att ge pedagoger klassrumsnära strategier för hur man kan skapa en klassrumsmiljö som minskar stressen samt lära eleverna strategier för att hantera stress och oro. En enkel strategi för att minska stress är fysisk aktivitet och rörelse. Under föreläsningen kommer publiken att få prova enkla sätt att infoga rörelse i klassrummet i form av dopaminfyllda brainbreaks.

Seminarietyp

Salsföreläsning

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
Spec Specialpedagog
Vux Vuxenutbildning
Led Skolledare/rektor
Stud Lärar- och SYV-student

Föreläsare

100

Annika Nilsson Föreläsare

Föreläsare, läromedelsförfattare och förstelärare
Hajja Pedagogik & Kommunikation

Annika Nilsson är en van föreläsare med rötter i lärprocesser. Tillsammans med Lena Winqvist har hon skrivit en läromedelsserie i svenska som riktar sig till gymnasiet och hon är förstelärare i svenska. Med över femton år av undervisning i ryggen är hon övertygad om att det är en ovärderlig investering att prata om lärprocesser med eleverna.

100

Lena Winqvist Föreläsare

Föreläsare, läromedelsförfattare och förstelärare.
Hajja Pedagogik & Kommunikation

Lena Winqvist är van föreläsare med en tydlig förankring i lärande. Tillsammans med Annika Nilsson har hon skrivit en läromedelsserie i svenska som riktar sig till gymnasiet och hon är förstelärare i svenska. Lena har undervisat i femton år och har i dag ett stort fokus på att ge eleverna goda förutsättningar för att lära hjärnsmart.