Banner
100

Motivation, engagemang och tillgänglig lärmiljö med digitala verktyg Har passerat

Tisdag 30 oktober 2018 10:50 - 11:40 C7

Föreläsare: Eva Rännar, Katarina Eriksson

Spår: I lärarrummet, I klassrummet

Digitala verktyg kan ge ökad motivation men också skapa större möjligheter för ökad förståelse och underlätta inlärningen. Eva Rännar lyfter fram Specialpedagogiska skolmyndighetens riktlinjer och guidande material. Katarina Eriksson visar genom konkreta undervisningsexempel hur hon arbetar och tänker i klassrummet. Tillsammans visar de hur digitala verktyg kan skapa en tillgänglig och motivationshöjande lärmiljö i ämnet matematik.

Seminarietyp

Salsföreläsning

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
49 Grundskola 4-9
Fri Fritidshem
Spec Specialpedagog
Stud Lärar- och SYV-student
Elev Elevvårdspersonal

Föreläsare

100

Eva Rännar Föreläsare

Eva Rännar är specialpedagog och rådgivare på SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten. På SPSM arbetar hon med digitalt lärande.

100

Katarina Eriksson Föreläsare

Katarina Eriksson är lärare på Alviksskolan i Luleå. Via sin klassrumsforskning har hon sett att digitala verktyg kan ge ökad motivation, underlätta inlärningen och skapa större möjligheter för ökad förståelse. Nu driver Katarina ett projekt för att skapa en tillgänglig lärmiljö via digitala verktyg.