Banner
100

Förskolans läsning - lugnande medel eller pedagogiskt verktyg? Har passerat

Måndag 29 oktober 2018 13:20 - 14:10 C6

Föreläsare: Agneta Edwards

Spår: I förskolan

Bilderboken har alltid funnits med i förskolan. Men hur används läsningen? Som avkoppling vid vilan eller som en pedagogisk aktivitet med utgångspunkt i läroplanen? Hur kan bilderboken användas i arbetet med språket? Varför är högläsning och boksamtal så viktiga? Vilken roll spelar pedagogen? Det här är en föreläsning om bilderbokens möjligheter att stimulera barns språk och lust till berättelser, läsning, lek och eget skapande.

Seminarietyp

Salsföreläsning

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
For Förskola
Ämne

Bild , Svenska

Föreläsare

100

Agneta Edwards Föreläsare

Agneta Edwards är litteraturpedagog, föreläsare och författare till "Bilderbokens mångfald och möjligheter" (Natur & Kultur, 2008) och "Boksamtal med bilderböcker" (Natur & Kultur, 2017). 2002 fick hon Barnboksakademiens Eldsjälspris för sitt läsfrämjande arbete, som särskilt fokuserar på förskolan som en viktig arena för mötet mellan barnet och boken.