Banner
100

Ett jämställt samhälle börjar utomhus Har passerat

Måndag 29 oktober 2018 14:25 - 15:15 C3

Föreläsare: Carina Brage, Eva Lunnbäck

Spår: I klassrummet, I förskolan

När vi lämnar innerummet och tar med oss läroplanerna ut synliggörs andra förmågor hos våra barn. Lärandet i autentiska miljöer sker utifrån barnens intressen och nyfikenhet. Grupperingar och roller ändras - utemiljön gör något med oss. Motoriken utvecklas och självkänslan stärks när vi klarar saker som vi inte trodde vi skulle kunna klara av. Föreläsarna berättar om och visar på utemiljöns betydelse för lärandet i olika ämnen utifrån sina erfarenheter av det lustfyllda lärandet utomhus.

Seminarietyp

Salsföreläsning

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
For Förskola
Fri Fritidshem
Spec Specialpedagog
Sar Grund- och gymnasiesärskola
Stud Lärar- och SYV-student

Föreläsare

100

Carina Brage Föreläsare

Biträdande rektor, leg. grundskollärare
Ekängens skolor Linköping/ KanKar AB

Carina Brage är leg grundskollärare i teknik, matematik och no-ämnena, och utnämndes 2012 till årets alumn vid Linköpings universitet för sitt sätt att undervisa. Hon har skrivit böckerna ”Naturvetenskap och teknik på förskolan med utemiljön som inspiration” och ”Att lära teknik ute”. Carina driver företaget Kankar AB som genomför utbildningar, föreläsningar och workshops om utemiljön med fokus på läroplanerna.

100

Eva Lunnbäck Föreläsare

Eva Lunnbäck har en fil.mag. i utomhuspedagogik med lång erfarenhet som förskollärare på en förskola med utomhuspedagogik som profil. Eva arbetar också aktivt med lärandet för hållbar utveckling.