Banner
100

Interkulturell islamundervisning i det oförutsägbara klassrummet Har passerat

Måndag 29 oktober 2018 14:25 - 15:15 C2

Föreläsare: Jenny Berglund

Spår: I klassrummet

Det finns forskning som visar att en del lärare känner osäkerhet kring undervisningen om islam. Det är den religion som hos elever ger mest negativa associationer och som får mest kritik, men som samtidigt upplevs som tabubelagd att kritisera. I den här föreläsningen diskuteras vad ett interkulturellt religionsdidaktiskt förhållningssätt kan innebära i undervisningen om religioner. Jenny Berglund menar att ett sådant förhållningssätt kan ge nycklar till denna situation av osäkerhet. Du får konkreta exempel som är användbara i religionsklassrummet.

Seminarietyp

Salsföreläsning

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
Vux Vuxenutbildning
Sfi Sfi
Led Skolledare/rektor
Elev Elevvårdspersonal
Ämne

Religionskunskap

Föreläsare

100

Jenny Berglund Föreläsare

Professor
Stockholms universitet

Jenny Berglund är professor i religionsdidaktik vid Stockholms universitet. I sin forskning har hon studerat olika former av religionsundervisning i Europa med särskilt fokus på islam.