Banner
100

Kreativ och likvärdig undervisning i matematik Har passerat

Måndag 29 oktober 2018 12:15 - 13:05 C6

Föreläsare: Hans Persson

Spår: I klassrummet

Hur kan man förändra sin matematikundervisning så att den blir mer laborativ och undersökande? Hur kan variation av arbetssätt och arbetsformer bidra till en likvärdig undervisning? Hur kan man ge undervisningen ett lyft genom att integrera matematik med andra ämnen på ett meningsfullt sätt? Hur får du ta del av idéer som inspirerar och väcker elevernas intresse, och som förhoppningsvis håller deras intresse vid liv. Du får också en omfattande och användbar dokumentation.

Seminarietyp

Salsföreläsning

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
49 Grundskola 4-9
For Förskola
Fri Fritidshem
Spec Specialpedagog
Sar Grund- och gymnasiesärskola
Led Skolledare/rektor
Stud Lärar- och SYV-student
Ämne

Matematik

Föreläsare

100

Hans Persson Föreläsare

lektor/läromedelsförfattare/inspiratör
Science and Music

Hans Persson har som få andra förmågan att ge andra lust och inspiration inom matematik, NO och teknik. Har har gedigen erfarenhet som lärare i grundskolan och som lärarutbildare och lektor vid Lärarhögskolan i Stockholm och vid Stockholms universitet. Hans banbrytande idéer har fått stor spridning via böcker, teveprogram och föreläsningar. Han har haft skolutvecklingsuppdrag i hela Sverige och anlitas även över hela världens som inspiratör och sakkunnig. För Skolverket har han haft ett flertal uppdrag som expert och publicerat ett 50-tal böcker, som i många fall har blivit både lärares och elevers favoriter. Nu i höst är Hans aktuell med böckerna ”Likvärdig och kreativ NO” och ”en bok om programmering och digital teknik”.