Delat beslutsfattande i tandvården – lika för alla? Har passerat

Onsdag 14 november 2018 13:15 - 14:45 F2

Föreläsare: Lars Sandman
Moderatorer: Gunnar Henning, Monica Palmö

Våra patienter ska involveras mer i besluten kring sin egen behandling.
•  Hur fungerar det för de som inte har kraften eller förmågan att själva ta detta ansvar?
•  Riskerar de att få sämre vård än andra som bättre kan tala för sig?
•  Hur kan tandläkaren bäst ta sin del av ansvaret?


Välkomna till seminarium kring ett etiskt dilemma lett av Lars Sandman, professor i hälso- och sjukvårdsetik, Linköpings universitet.

Seminariet arrangeras i samverkan med

Etikkommittén, Sveriges Tandläkarförbund och Nordisk förening för Funktionshinder och oral Hälsa

Språk

Svenska

Målgrupp

Hela teamet

Ämnesområde(n)

Etik

Odontologiska poäng

0

Icke odontologiska poäng

1.5

Föreläsare

Lars Sandman Föreläsare

Professor

Professor i hälso- och sjukvårdsetik, Linköpings universitet, och etisk och vetenskaplig rådgivare med uppdrag för Västra Götalandsregionen, SBU, TLV och i Socialstyrelsens arbete med Nationella riktlinjer

Gunnar Henning Moderator

Ordförande Etikkommittén, Sveriges Tandläkarförbund Tandvårdsstrateg, Västra Götalandsregionen

Monica Palmö Moderator

Verksamhetschef, övertandläkare

Ordförande NFH svenska och nordiska sektionen, Verksamhetschef/Övertandläkare Specialisttandvården Blekinge