Från föreskrift till specialist – nya bestämmelser från Socialstyrelsen Har passerat

Torsdag 15 november 2018 09:00 - 10:00 G1

Föreläsare: Anna Krzymowska, Helene Klackenberg Ingrao, Ragnhild Mogren, Stein Björkman
Paneldeltagare: Anna Bogren, Göran Stegersjö, Margareta Molin Thorén

Socialstyrelsens nya bestämmelser om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring (ST) har trätt i kraft den 1 juni 2018. Hur ska man tolka och på bästa sätt använda denna föreskrift för att säkerställa en hög kvalitet på dagens ST-utbildning? Socialstyrelsen kommer att presentera innehållet i den nya föreskriften och be en panel som representerar specialisttandvården i Sverige att beskriva hur man använder de nya bestämmelserna för att utbilda framtidens specialisttandläkare.

Seminariet arrangeras i samverkan med

Socialstyrelsen

Programblock

Organisation och samhälle

Målgrupp

Tandläkare, Studerande

Ämnesområde(n)

Lagar och regler

Odontologiska poäng

0

Icke odontologiska poäng

1

Anna Krzymowska Föreläsare

Arbetar som samordnare för ST-rådet på Socialstyrelsen och ingår i projektgruppen för revideringen av föreskrifterna om tandläkarnas ST.

Helene Klackenberg Ingrao Föreläsare

jurist

Bitr. enhetschef för utvärdering, Socialstyrelsen. Helene är jurist och var projektledare för revideringen av föreskrifterna om tandläkarnas ST på Socialstyrelsen.

Ragnhild Mogren Föreläsare

Utredare

Ragnhild Mogren är utredare på Socialstyrelsen, enheten för kunskapstillämpning. Ragnhild arbetar med frågor om utbildning och vuxnas lärande och ingick i projektgruppen för revideringen av föreskrifterna om tandläkarnas ST.

Stein Björkman Föreläsare

Sakkunnig tandläkare

Specialist i pedodonti och sakkunnig vid Socialstyrelsens enhet för behörighet. Har medverkat i projektgruppen som tagit fram de nya föreskrifterna för tandläkarnas specialiseringstjänstgöring. Arbetar även med granskning av ansökningar för legitimation och specialistkompetensbevis för tandläkare vid Socialstyrelsen.

Anna Bogren Paneldeltagare

Specialist Parodontologi

Göran Stegersjö Paneldeltagare

Margareta Molin Thorén Paneldeltagare

Professor