Särintresse eller skydd för alla? Vad innebär religionsfrihet? Passed

Thursday November 15, 2018 16:00 - 16:30 Lilla scen

Lecturer: Katherine Cash
Moderator: Jennie Nordin

Religionsfrihet är ett hett ämne som alla verkar ha åsikter om. Från religiösa friskolor till böneutrop, från samvetsvägran för vårdpersonal till religiös klädsel i skolan eller på jobbet, religionsfrihetsfrågor fyller spaltmeter och kommer allt oftare upp för juridiskt granskning. Samtidigt ökar hatbrott mot religiösa minoriteter i många europeiska länder.  

Vad innebär religions- och övertygelsefrihet egentligen? Är den för alla eller ett särintresse? Får den begränsas och i så fall när och hur? Vad säger konventionerna?

I denna interaktiva mini-seminarium kommer vi att utforska frågorna med utgångspunkt i deltagarnas tankar om religionsfrihet som vi relaterar till konventionerna och de mänskliga rättigheterna. Vi kommer även att presentera nya videobaserade resurser för dig som vill lära dig mer, eller lyfta frågorna i skolan, på jobbet eller i ditt trossamfund. Du hittar resurserna på www.forb-learning.org . Tips - filmerna finns på flera språk inklusive svenska, engelska och arabiska!    

Organizer

Svenska missionsrådet, Svenska kyrkan, Fonden för mänskliga rättigheter

Tags

Det offentliga rummet, Diskriminering, Hatbrott, Mänskliga rättigheter, Religion och övertygelsefrihet

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Gymnasieelever, Lärare och pedagoger, Intresserad allmänhet

Language

Svenska

Sign language interpretation

Ja/Yes

Lecturers

Katherine Cash Lecturer

Svenska missionsrådet

Jennie Nordin Moderator