Ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa Har passerat

Torsdag 15 november 2018 14:00 - 15:30 G1

Föreläsare: Martin Färnsten, Veronica Palm
Moderator: Elisabeth Wärnberg Gerdin

Tandhälsan i Sverige är god och utvecklas positivt i befolkningen. Samtidigt kvarstår skillnader i tandhälsa och besöksfrekvens mellan olika grupper, både bland barn och vuxna. Personer som har låg inkomst eller låg utbildning, bor i socioekonomiskt utsatta områden eller hör till en skör grupp - exempelvis multisjuka äldre - besöker tandvård mer sällan och har i genomsnitt sämre tandhälsa, både när det gäller upplevd hälsa och förekomst av sjukdom. Även geografiskt skiljer sig förutsättningarna för en god tandhälsa åt. Stora svårigheter att rekrytera tandläkare till vissa delar av landet - framför allt utanför storstadsområdena - skapar ojämlik tillgång till tandvård. 

Mot denna bakgrund har regeringen tillsatt en utredning om jämlik tandhälsa. Veronica Palm är särskild utredare och huvudsekreterare är Martin Färnsten. Utredningens uppdrag är att utreda och lämna förslag till hur tandvårdssystemet kan utvecklas för att bli mer resurseffektivt, förutsägbart och jämlikt. De förändringar som föreslås ska gynna en regelbunden och förebyggande tandvård och syfta till att minska skillnaderna i tandhälsa i befolkningen. Uppdraget ska redovisas senast den 20 mars 2020. 

Vid detta seminarium kommer utredningen att presenteras och du som deltar i publiken välkomnas att framföra synpunkter och ge inspel till det fortsatta arbetet.

Seminariet arrangeras i samverkan med

Svensk samhällsodontologisk förening

Programblock

Organisation och samhälle

Språk

Svenska

Målgrupp

Hela teamet

Patientgrupp

Den äldre patienten, Barn- och ungdomspatienten, Patienten med sjukdom/funktionsnedsättning, Den vuxna patienten

Ämnesområde(n)

Tandhälsovård, samhällsodontologi

Odontologiska poäng

0

Icke odontologiska poäng

1.5

Martin Färnsten Föreläsare

Huvudsekreterare

Huvudsekreterare i utredningen om jämlik tandhälsa (S 2018:02) sedan i april 2018. Ämnesråd i Socialdepartementet med utrednings- och chefserfarenhet inom bl.a. folkhälso- och hälso- och sjukvårdsområdet på statlig nivå

Veronica Palm Föreläsare

Särskild utredare för utredningen Jämlik tandhälsa. Tidigare riksdagsledamot.

Elisabeth Wärnberg Gerdin Moderator

Ordförande SSOF

Enhetschef vid enheten för utvärdering, Socialstyrelsen. Övertandläkare vid Odontologiska forskningsenheten, Region Örebro län. Adjungerad lektor vid Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet. Ordförande för Svensk samhällsodontologisk förening.