Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profile image for 24. Kvinnlig könsstympning – den tysta frågan.

24. Kvinnlig könsstympning – den tysta frågan. Passed

Thursday November 15, 2018 15:00 - 16:00 T2

Lecturer: Bita Eshraghi

Könsstympning av flickor och kvinnor är en allvarlig kränkning som medför ett stort lidande. Könsstympning innebär att yttre delar av könsorganet på flickan eller kvinnan skadas eller skärs bort. Enligt UNICEF:s senaste rapport är över 200 miljoner flickor och kvinnor könsstympade varav 44 miljoner är flickor under 14 års ålder. Enligt en uppskattning från Socialstyrelsen finns det ca 38 000 flickor och kvinnor med erfarenhet av könsstympning i Sverige.
 Amelmottagningen på Södersjukhuset i Stockholm är den enda mottagningen i landet som vänder sig till flickor och kvinnor med erfarenhet av könsstympning.
 Föreläsningen kommer att beskriva kulturen bakom och komplikationerna till följd av kvinnlig könsstympning. Hur kan vi arbeta preventivt?

Bita Eshraghi, specialistläkare Obstetrik & Gynekologi på Södersjukhuset. Förutom det sedvanliga arbetet på kvinnokliniken så ansvarar hon också för Amelmottagningen, en i Sverige unik specialistmottagning för könsstympade flickor och kvinnor. 2018 fick Bita Eshraghi Ottarpriset för sitt arbete med kvinnors reproduktiva och sexuella rättigheter.

Organizer

Amelmottagningen på Södersjukhuset

Tags

Folkhälsa, Kvinnor

Form

Seminarium

Language

Svenska

Sign language interpretation

Nej/No

Lecturers

Bita Eshraghi Lecturer

Specialistläkare, Amelmottagningen, Södersjukhuset