Forskningsrapporter Samhällsodontologi Har passerat

Onsdag 14 november 2018 13:15 - 16:30 R17

Ordförande: Anna-Karin Wagner

Forskningsrapporterna från Svensk samhällsodontologisk förening bjuder på exposé över ämnet samhällsodontologi. Här presenteras resultat av befolkningsstudier gjorda i Sverige. Goda exempel på tandvårdsorganisering i det odontologiska folkhälsoarbetet, presentation av arbetet med kunskapsstyrning och kvalitetssäkring. Symposiet belyser också samhällsodontologisk problematik kring hälsoarbetet i olika grupper. Här möts vi för intressanta diskussioner kring hur hälsa skapas i ett samspel mellan individ, miljö och samhälle.


13:15

Eva Leksell, Maria Söderlind, Stefan Renvert, Johan Berglund, Umeå: Odontologiskt vårdbehov hos patienter med reumatoid artrit, 61 år och äldre – en populationsbaserad studie

13:30

Berit Mastrovito, Josefin Sannevik, Linköping/Örebro: TE-studien 2017. En enkätundersökning av 75- och 85-åringars självupplevda mun- och tandhälsa i region Örebro län och region Östergötland år 2017

13:45

Susanne Koistinen, Lena Olai, Katri Ståhlnacke, Anna Fält, Anna Ehrenberg, Dalarna: Munhälsorelaterad livskvalité hos äldre personer inom korttidsvård 

14:00

Katharina Wretlind, Sofia Jakobsson, Moa Hallmyr, Maria Magnusson, Göteborg: Implementering av Helhetsmetodiken för utvärdering och kvalitetssäkring av munhälsofrämjande arbete i områden med lågt socioekonomiskt status

14:15

Lena Ljungkrona-Falk, Sofia Jakobsson, Moa Hallmyr, Maria Magnusson, Katharina Wretlind, Göteborg: Kompetensutveckling av tandvårdspersonal i att stödja utvecklingen av hälsosamma matvanor

14:30

Agneta Hasselkvist, Kristina Arnrup, Örebro: Diagnostik av dentala erosioner hos barn och ungdomar i allmäntandvården- resultat och erfarenheter från två olika studier

14:45 Paus

15:00

Anette West, Sagal Farah, Gilberson Berrette, Nathalie Jordá, Abdelrahman Audi, Gävle: Uppföljning av fördjupad samverkan mellan Folktandvården och Barnhälsovården i Gävleborg

15:15

Annika Gustafsson, Susanne Englund, AnnCharlotte Wandland, Britt-Marie Sandberg, Örebro: Jämlik tandvård för dem som inte kommer? En kartläggning bland barn och ungdomar i Folktandvården Region Örebro läns landsting

15:30

Anida Fägerstad, Eva Carlsson, Jesper Lundgren, Jenny Windahl, Kristina Arnrup, Örebro: Vad hämmar ungdomar i tandvården? Ungdomarnas egna upplevelser

15:45

Tove Zander, Patricia De Palma, Margareta Hultin, Christer Lidman, Mesfin Tessma, Stockholm: Självuppskattad oral hälsa, värderingar av oral hälsa och tandvård bland personer som injicerar droger och deltar i sprututbytesprogram (SBP)

16:00

Erika Örn, Marie Nybäck, Märtha Lundkvist, Örebro: Samverkansprojekt ”Glada Tanden i Degerfors” – en jämlik hälsa hos förskolebarn

16:15

Caroline Blomma, Kerstin Aronsson, Madeleine Borgstedt Risberg, Mats Bågesund, Elin Karlsson, Lotta Ranggård, Elisabeth Wärnberg-Gerdin, Thomas Davidson, Linköping: Jämlik munhälsa hos barn - med Hageby som modell. Resultat efter undersökning vid 18 månaders ålder


Seminariet arrangeras i samverkan med

Svensk förening för samhällsodontologi

Ämnesområde(n)

Tandhälsovård, samhällsodontologi

Odontologiska poäng

3.25

Icke odontologiska poäng

0

Föreläsare

Anna-Karin Wagner Ordförande

Utvecklingschef/cheftandläkare

Arbetar som utvecklingschef i Folktandvården Västmanland AB och är Styrelsemedlem i Samhällsodontologiska föreningen och moderator för föreningens forskningrapporter