Analog friläggning och blodstillning vid digitala avtryck Har passerat

Torsdag 15 november 2018 12:45 - 13:45 G1

Föreläsare: Martin Janda
Moderator: Patric Bellton

Digitala avtryck är på uppgång och det finns många fördelar jämfört med analoga avtryck. Dock ställer digitala avtryck högre krav på torr- och friläggning. Föreläsningen kommer gå igenom olika sätt att frilägga och blodstilla på för att underlätta vid skanningen/avtryckstagningen, men även vid utförande av provisorier och cementering av den färdiga kronan.

OBS! Ny sal

Seminariet arrangeras i samverkan med

Ultradent Products

Målgrupp

Hela teamet

Tema

Digitalisering

Odontologiska poäng

1

Icke odontologiska poäng

0

Föreläsare

Martin Janda Föreläsare

Specialisttandläkare

Specialist i Oral protetik och odont.dr. Han arbetar som privat specialist i Lund. När han inte arbetar kliniskt forskar han i Hong Kong med huvudsaklig inriktning mot implantatkomplikationer. Martin Janda är en nationellt och internationellt anlitad föreläsare inom ämnena protetisk och implantologi.

Patric Bellton Moderator

Regional Manager Nordic på Ultradent Products