Banner digitalisering 2018
100

Analog friläggning och blodstillning vid digitala avtryck Har passerat

Torsdag 15 november 2018 12:45 - 13:45 G1

Föreläsare: Martin Janda
Moderator: Patric Bellton

Digitala avtryck är på uppgång och det finns många fördelar jämfört med analoga avtryck. Dock ställer digitala avtryck högre krav på torr- och friläggning. Föreläsningen kommer gå igenom olika sätt att frilägga och blodstilla på för att underlätta vid skanningen/avtryckstagningen, men även vid utförande av provisorier och cementering av den färdiga kronan.

OBS! Ny sal

Seminariet arrangeras i samverkan med

Ultradent Products

Målgrupp

Hela teamet

Tema

Digitalisering

Odontologiska poäng
Points blue

1

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Föreläsare

100

Martin Janda Föreläsare

Specialisttandläkare

Specialist i Oral protetik och odont.dr. Han arbetar som privat specialist i Lund. När han inte arbetar kliniskt forskar han i Hong Kong med huvudsaklig inriktning mot implantatkomplikationer. Martin Janda är en nationellt och internationellt anlitad föreläsare inom ämnena protetisk och implantologi.

100

Patric Bellton Moderator

Regional Manager Nordic på Ultradent Products