Fluorskölj - ett viktigt komplement vid ökad risk för karies och erosioner Har passerat

Torsdag 15 november 2018 14:00 - 15:00 G2

Föreläsare: Dowen Birkhed

Goda kostvanor är A och O för att minska risken för såväl karies som erosioner samt att upprätthålla god munhygien. Användning av fluortandkräm 2 ggr/dag, dvs morgon och kväll, är viktigt i sammanhanget - inte minst i ett land som vårt med en hög sockerkonsumtion. Vid ökad risk för karies och erosioner är sköljning med fluor ett mycket bra komplement till tandborstning med fluortandkräm.

Fluorsköljning infördes i svenska skolor på 60-talet bland låg- och mellanstadieelever och praktiseras fortfarande om än i begränsad omfattning. Fluorsköljning har även under senare år introducerats på vissa äldreboenden med stor framgång.

I Sverige finns ett 40-tal munsköljprodukter som säljs på apotek och i dagligvaruhandeln. Fluorhalten varierar från 100 upp till 900 ppm. Det finns även några enstaka produkter utan fluor. Nyligen har en produkt lanserats med 1.450 ppm F (0,32% NaF), dvs samma koncentration som i fluortandkräm.

Föreläsningen kommer att belysa vilka fluorprodukter man bör använda och hur man skall skölja för att uppnå bästa möjliga effekt.

Seminariet arrangeras i samverkan med

Brilliant Smile Sweden AB

Målgrupp

Tandläkare, Tandsköterska, Tandhygienist, Tandtekniker, Studerande, Hela teamet

Patientgrupp

Den äldre patienten, Barn- och ungdomspatienten

Ämnesområde(n)

Kariologi

Odontologiska poäng

1

Icke odontologiska poäng

0

Dowen Birkhed Föreläsare

Professor emeritus

Professor emeritus, Malmö. Tidigare verksam vid avdelningen för cariologi i Göteborg och arbetar nu som odontologisk konsult. Har publicerat drygt 300 vetenskapliga artiklar, skrivit flera lärobokskapitel och varit handledare för närmare 50 doktorander. Varit med om att utveckla den pedagogiska modellen "de fyra två:orna" (2+2+2+2) för användning av fluortandkräm. Stort djurintresse och ses på bilden med sin storpudel "Joyce".