Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profile image for 48. När hot och hat påverkar förtroendevalda i sitt uppdrag

48. När hot och hat påverkar förtroendevalda i sitt uppdrag Passed

Friday November 16, 2018 09:00 - 10:00 T6

Lecturers: Anna- Lena Pogulis, Carina Sammeli, Ida Legnemark, Murad Artin

De mänskliga rättigheterna slår fast att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Den svenska demokratipolitiken omfattar bland annat allmänna val, åtgärder för att stärka och värna individens möjligheter till åtgärder för att främja och säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna. 


Förtroendevalda är valda för att representera och företräda sin väljare, men också medborgare som de träffar i dialoger för att ge inflytande i samhällsbyggandet. När förtroendevalda utsätts för hat och hot som leder till att de påverkas i sitt beslutsfattande är det ett allvarligt hot mot vår demokrati. Det är fler yngre, fler kvinnor och fler män med utländsk bakgrund som drabbas. 


En del i påverkan av beslutsfattandet är att allt fler förtroendevalda uppger att de någon gång valt att censurera sig själv genom att tveka inför ett beslut/åtgärd, påverkats att fatta ett annat beslut eller undvikit att engagera sig i en specifik fråga. Även när det gäller gruppen som valt att censurera sig själva är det fler  kvinnor och yngre som uppger att de gjort det valet. 


Det är viktigt att skapa trygga förutsättningar för alla förtroendevalda att verka i sitt demokratiska uppdrag

Organizer

SKL

Tags

Demokrati, Fakta och statistik, Kvinnor, Mänskliga rättigheter

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Forskare, Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid landsting/region, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Förtroendevalda, Media

Language

Svenska

Sign language interpretation

Nej/No

Lecturers

Anna- Lena Pogulis Lecturer

projektledare för ”Hot och hat mot förtroendevalda”

Carina Sammeli Lecturer

Ida Legnemark Lecturer

Murad Artin Lecturer