Forskningsrapporter Käkkirurgi Har passerat

Torsdag 15 november 2018 12:45 - 16:00 R18

Ordförande: Carina Krüger Weiner

12:45

Niko Vähäsarja, Anders Ternhag, Bengt Götrick, Carina Krüger Weiner, Lars Olaison, Margareta Hultin, Bodil Lund, Aron Naimi-Akbar, Stockholm: Incidence of infektive endocarditis caused by viridans group streptococci in Sweden - Effect of cessation of antiobiotic prophylaxis in dentistry for individuals at risk

13:00

Mattias Ulmner, Rachael Sugars, Carina Kruger-Weiner, Bodil Lund, Stockholm: Kan generell ledöverrörligthet associeras med koncentrationsförändringar av extracellulära matrixproteiner i käkleden?

13:15

Adrian Salinas Fredricson, Carina Krüger Weiner, Annika Rosén, Bodil Lund, Aron Naimi-Akbar, Johanna Adami, Lars Fredriksson, Britt Hedenberg Magnusson, Stockholm: Quality of life among TMD patients

13:30

Carina Krüger Weiner, MahaSowlatimanesh, Linda Thörnryd, Anna-Maria Thelander, Stockholm: Autotransplantation of teeth in the growing individual

13:45

Mats Sjöström, Eva Levring Jäghagen, Joakim Lundberg, Umeå: Outcome of secondary alveolar bone grafting in patients with uni- or bilateral cleft lip and palate. An analysis of postoperative marginal bone height and affecting factors

14:00

Magnus Ahl, Agneta Marcusson, Jönköping: Instrument för utvärdering av tillståndsspecifik livskvalitet i samband med ortognatkirurgisk behandling

14:15

Annika Rosen, Bodil Lund, Anders Johansson, Trond Berge, Bergen: Presentation of a national unit for orofacial pain in Bergen, Norway

14:30 

Johanna Nilsson, Fredrik Nysjö, Johan Kämpe, Ingela Nyström, Andreas Thor, Uppsala/Köpenhamn: Virtual planning for complex mandible fractures
14:45  

Paus
15:00 

Sofia Lundgren, Stefan Lundgren, Giovanni Cricchio, Anders Johansson, Umeå: Världens längsta uppföljning vid sinuselevering!
15:15 

Robert Heymann, Michał J.Sobkowiak, Haleh Davanian, Anna Gibbs, Johanna Emgard, Joana Dias, Soo Aleman, Carina Krüger Weiner, Markus Moll, Annelie Tjernlund, Edwin Leeansyah, Margaret Sallberg-Chen, Johan K. Sandberg, Stockholm: Functionally specialized tissue resident MAIT cell populations in human oral mucosa
15:30 

Mats Sjöström, Umeå: När allt går snett, en exposé över ortognatkirurgiska komplikationer exemplifierat av case
15:45 

Maria Sennfält-Elliot, Ann Hermansson, Kristina Hellen-Halme, Bengt Götrick, Bo Sunzel, Lund/Malmö: On serve odontogenic infections. Is the incidence rate of hospitalized odontogenic infections increasing in Region Skåne, and why?

Seminariet arrangeras i samverkan med

Svensk Käkkirurgisk förening

Målgrupp

Tandläkare, Studerande, Hela teamet

Ämnesområde(n)

Kirurgi

Odontologiska poäng

3.75

Icke odontologiska poäng

0

Carina Krüger Weiner Ordförande

Övertandläkare Käkkirurgi, Medicine doktor

Specialistandläkare i Käkkirurgi sedan 2011 och idag klinikchef för den käkkirurgiska kliniken på Eastmaninstitutet Folktandvården Stockholm. Tidigare arbetat på den Käkkirurgiska kliniken, KS, Stockholm mellan 2011 till 2016. Medicine doktor i Klinisk Immunologi. Bedriver aktivt forskning inom Käkkirurgi, Käkledskirurgi och benigna tumörer. Föreläsare inom Oral Immunologi, Oral kirurgi och Käkkirurgi. Undervisar i Käkkirurgi på tandläkarprogrammet, KI. Styrelseledamot i Svensk käkkirurgisk förening. Representant SPESAK och SLL FoU råd.