Forskningsrapporter Parodontologi Har passerat

Torsdag 15 november 2018 09:00 - 12:00 R17

Ordförande: Kåre Buhlin

Sessionen kommer att speglas av ny innovativ, spännande forskning som belyser parodontologins och dess angränsande områdenas breda forskningsfält. Implantologi, epidemiologi, etiologi, laboratorieforskning, preklinisk och klinisk forskning allt ryms inom dessa forskningsrapporter för 2018.


9:00

Aleksandar Milosavljevic, Eva Wolf, Magnus Englander, Andreas Stavropoulos, Bengt Götrick, Malmö: The lived experience of performing a periodontal treatment in the context of general dentistry

9:15

Lena Patomella, Linda Nyström Hagfors, Ola Norderyd, Jönköping/Umeå: Dietary intake in relation to oral health in adults with severe periodontitis

9:30

Sofia Björnfot Holmström, Reuben Clark, Gunnar Johannsen, Mattias Svensson, Elisabeth Almer Boström, Huddinge: Phenotype and function of myeloid cells in periodontitis

9:45

Reuben  Clark, Stephanie Zwicker, Gunnar Johannsen, Elisabeth Almer Boström, Stockholm: Uttrycket av makrofagtillväxtfaktorerna CSF-1 och IL-34 i gingivala fibroblaster

10:00 Paus

10:15

Rahi Arian, Alessandra Neves-Guimaraes, Bodil Ohlsson, Daniel Jönsson, Örebro/Malmö: Tandplack som reservoar för systemiska opportunistiska patogener

10:30

Jacob Holmer, Maria Eriksdotter, Marianne Schultzberg, Pirkko J. Pussinen, Kåre Buhlin, Huddinge/Helsingfors: Association between periodontitis and risk of Alzheimer´s disease, mild cognitive impairment and subjective cognitive decline: A case-control study

10:45

Andreas Stavropoulos, Kristina Bertl, Maria Ebner, Marianne Knibbe, Nikolaos Pandis, Ulrike Kuchler, Christian Ulm, Malmö/Wien: How old is old for implant therapy? A case control study

11:00

Karolina Karlsson, Jan Derks, Jan Wennström, Max Petzold, Tord Berglundh, Göteborg: Uppföljning av patienter diagnosticerade med peri-implantit

11:15

Catrine Isehed, Pernilla Lundberg, Anders Holmlund, Umeå/Gävle: Surgical treatment of peri-implantitis using enamel matrix derivative, and RCT: 3- and 5-year folloy up

11:30

Kristina Bertl, Hemma Neuner, Antonia Rezac, Michael Bertl, Ilse Steiner, Corinna Bruckmann, Andreas Stavropoulos, Hans-Peter Bantleon, Malmö/Wien: Does the time-point of orthodontic gap closure after extraction affect the incidence of gingival cleft development? A randomized controlled clinical trial

11:45

Eglė Zasčiurinskienė, Henrik Lund, Rune Lindsten, Henrik Jansson, Krister Bjerklin, Jönköping/Kaunas: Orthodontic treatment in subjcts with periodontal disease

 

Seminariet arrangeras i samverkan med

Svensk förening för Parodontologi och Implantologi

Målgrupp

Tandläkare, Tandsköterska, Tandhygienist, Tandtekniker, Studerande, Hela teamet

Ämnesområde(n)

Implantat, Parodontologi

Odontologiska poäng

3.25

Icke odontologiska poäng

0

Kåre Buhlin Ordförande

Övertandläkare

Tandläkare, Lidingö. Arbetar på Karolinska Institutet, enheten för Parodontologi, i Huddinge. Docent och specialist i parodontologi. Arbetar som lärare och kliniker samt forskar på sambandet mellan allmänsjukdomar, i synnerhet hjärtkärlsjukdomar och demenssjukdomar, och parodontit. Är även intresserad av behandlingsfrågor kring parodontit och periimplantit.