Screen shot 2017 03 13 at 11 28

Hur skapar vi tillsammans en konkurrenskraftig ehälsomarknad för innovativa och hållbara ehälsotjänster?

Torsdag 26 april 2018 10:00 - 12:00 R17/18

Workshop facilitators: Anna-Lena Nilsson, Lars Hornborg

Spår: Workshops


Små och medelstora företag (SME) har svårigheter att komma in på den offentliga ehälsomarknaden och har vanligen ingen naturlig kommunikationskanal med vård och omsorg där de genom erfarenhetsutbyte kan skapa effektiva lösningar. För att öka och stimulera produktutveckling och införande av såväl innovationer som robusta och anpassade tjänster inom vård och omsorg, finns det behov av att främja marknadens förmåga att ta till vara även de små och medelstora företagens potential. Detta tror vi långsiktigt kan skapa en mer driven marknad med flera alternativa lösningar och en starkare och kunnig beställarsida.


I projektet RUVeS (Regional utveckling av välfärdsteknik och ehälsa i samverkan, lnu.se/ruves), har det blivit allt tydligare att detta förutsätter och kräver förändringar på flera håll: i vården och omsorgens efterfrågan med behovs- och nyttoformuleringar, i hur upphandlingar utformas och genomförs samt i hur SME ges möjlighet att interagera (genom dialog och på teknisk nivå) med offentlig vård och omsorg.


Målet med workshopen är att gemensamt identifiera hur vi tillsammans kan åstadkomma en positiv utveckling av ehälsomarknadenResultatet från workshopen kommer att användas i projekt RUVeS fortsatta arbete att ta fram vilka förutsättningar som krävs för att åstadkomma denna konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara ehälsomarknad.


Facilatorer under workshopen är Lars Hornborg, Hornborg & Co, workshopledare i RUVeS och Anna-Lena Nilsson, eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet, projektledare RUVeS.
 Bland deltagare finns Petronella Warg, Min Doktor, Per Svalvik och Stefanos Hristofilopoulos, Clinic Buddy, Niclas Hugosson och Dennis Höjer, Evimeria EMR AB, Fredrik Linden, Hamling IT AB, Marcus Claus, C.A.G Mawell. 
Vi välkomnar marknadens alla aktörer från patient och profession, privat och offentlig vård och omsorg, till näringsliv, regioner, myndigheter och akademi att medverka, konstruktivt diskutera och arbeta fram möjliga vägar för att skapa en mer inkluderande och kraftfull ehälsomarknad.  


 


Föranmäl gärna intresse till att delta på workshopen till Anna-Lena Nilsson (epost: anna-lena.nilsson@lnu.se) senast 2018-04-24 så kommer du att få förinformation om workshopens fokus och genomförande.


Varmt välkommen!


Conference

Vitalis

Språk

Svenska

Föreläsningsformat

Workshop

Kunskapsnivå

Fördjupning

Föreläsare

Anna-Lena Nilsson Workshop facilitator

eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet

Jag har under de senaste 14 åren jobbat med eHälsa, inom projekt och externa uppdrag, på eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet i Kalmar. Jag är civilingenjör med bakgrund inom IBM och Ericsson. Jobbar för närvarande del av min tid som projektledare för ett Tillväxtverksfinansierat projekt, RUVeS, som under mässan kommer att arrangera en workshop på torsdag fm.

Lars Hornborg Workshop facilitator

VD
Hornborg & Co AB

Workshopledare.