Koll på dentala erosioner Har passerat

Torsdag 15 november 2018 12:45 - 15:30 G3

Föreläsare: Anna-Maria af Sandeberg, Peter Benno, Peter Lingström, Ulrica Gidlund

Erosionsskador på tänder blir allt vanligare. Hur diagnosticerar man skadorna? Vad kan man göra för att förebygga dem och när och hur skall de behandlas? Hur skall man diskutera detta med och informera sina patienter på bästa sätt?

 

En ökad konsumtion av sur mat och dryck men också olika allmänsjukdomar bidrar till att våra tänder allt oftare utsätts för sur påverkan. Genom pågående förändringar i vår livsstil har nya riskfaktorer för tandhälsan uppkommit. Detta symposium ger en samlad bild av området dental erosion, och tar sin början utanför munnen och avslutas med rehabilitering av tandskadorna.

 

Från medicinsidan kommer en gastroenterolog beskriva de gastrointestinala sjukdomar som påverkar den orala hälsan. Hur dessa diagnosticeras och vad vi gemensamt inom tandvård och sjukvård kan göra förebyggande. En psykiater specialiserad på ätstörningar kommer beskriva de olika sjukdomsbilderna vid en ätstörning och ge konkreta råd om hur vi i tandvården kan bli bättre på att upptäcka sjukdomen, fånga upp riskpatienter och på bästa sätt bemöta denna sköra patientgrupp.

 

Därefter fokuserar vi på munnen, orsak och verkan. Vad som händer på tandytan och med de sura produkterna i munnen och hur vanligt det är med erosionsskador samt hur ska vi registrera dem. Vad finns det för vetenskap gällande detta tillstånd? 

 

Avslutningsvis presenteras de senaste rönen kring vilka odontologiska terapier som finns att tillgå vid dentala erosionsskador. Dels förebyggande vid mindre skador och då det gått så långt att en fullständig protetisk rehabilitering är nödvändig.

 

Detta är en unik chans att få grepp om vår nya växande och komplicerade tandsjukdom, som drabbar många av våra patienter och där vi måste öka vår kunskap.

Missa inte detta!

Seminariet arrangeras i samverkan med

Svensk förening för Oral Protetik

Programblock

Diagnostik, Metod och behandling, Hälsa och sjukdomsförebyggande metoder

Språk

Svenska

Målgrupp

Tandläkare, Tandsköterska, Tandhygienist, Studerande, Hela teamet

Patientgrupp

Barn- och ungdomspatienten, Den vuxna patienten

Ämnesområde(n)

Kariologi, Protetik

Odontologiska poäng

2.75

Icke odontologiska poäng

0

Anna-Maria af Sandeberg Föreläsare

Överläkare i psykiatri, specialist på ätstörningar. Verksamhetschef på Stockholms Centrum för Ätstörningar under åren 2000 – 2016. Har därefter arbetat som överläkare med patienter i alla åldrar med ätstörningar. Har skrivit ett flertal vårdprogram och nationella kliniska riktlinjer för vård och behandling av patienter med ätstörningar. Arbetar sedan hösten 2018 på Praktikertjänsts mottagning för unga vuxna

Peter Benno Föreläsare

MD, PhD

Med dr, leg läk specialist i gastroenterologi och hepatologi, Institutionen för mikrobiologi, tumör och cellbiologi (MTC), Karolinska Institutet. Verksamhetschef mag-tarmmottagningen endoskopienheten Hötorget. Bedriver klinisk forskning inriktad på tarmbakteriernas betydelse vid hälsa och sjukdom. Föreläser bla på läkarprogrammet KI, Folkuniversitetet och Praktikertjänst

Peter Lingström Föreläsare

Professor i cariologi. Verksam vid Avdelningen för cariologi, Institutionen för Odontologi vid Göteborgs universitet samt övertandläkare inom Folktandvården, VGR. Bedriver forskning med inriktning mot den dentala biofilmens kariogena förmåga och faktorer som påverkar denna process samt prevention av karies och erosionsskador. Även prefekt vid Institutionen för Odontologi.

Ulrica Gidlund Föreläsare

Specialist i Oral Protetik

Ulrica Gidlund Övertandläkare, Specialist i Oral Protetik sedan 2012. Är verksam på Eastmaninstitutet Protetik, Folktandvården Stockholm där hon arbetar med behandling av barn och vuxna med fokus på protetisk rehabilitering vid dental erosion. Hon deltar i ett flertal kliniska forskningsprojekt om bland annat dentala material och protetisk rehabilitering av patienter med ätstörningar samt föreläser både nationellt och internationellt.