Tobaksprevention och tobaksskador Har passerat

Torsdag 15 november 2018 14:00 - 15:30 G4

Föreläsare: Birgitta Enmark, Hans Göransson, Ingela Throzell, Johanna Reuterving Smajic, Karin Sjögren, Lena Sjöberg, Miranda Nordström, Yvonne Nyblom

Vi har i många år bevakat tobaksfrågan ur många perspektiv. Kom och lyssna till det senaste om tobak och bli uppdaterad. Vad gäller idag? Hur tacklar vi tobak? Vi möter hela befolkningen och ser tobaksskador på ett tidigt stadium, vi kan lättare än många andra vårdaktörer motivera till tobaksstopp. Vi är en trovärdig röst i samhällsdebatten och kan genom våra professioner påverka politiken. Tobaksindustrin är den stora boven i tobaksdramat, och lagstiftning är önskvärd och efterfrågad, för våra barns skull. Vi har hållbar utveckling och miljöfrågan i fokus, likaväl som oral hälsa på individnivå. 

Seminariet arrangeras i samverkan med

Tandvård mot Tobak

Programblock

Metod och behandling, Hälsa och sjukdomsförebyggande metoder , Organisation och samhälle

Språk

Svenska

Målgrupp

Hela teamet

Patientgrupp

Den äldre patienten, Barn- och ungdomspatienten, Patienten med sjukdom/funktionsnedsättning, Den vuxna patienten

Ämnesområde(n)

Etik, Parodontologi, Patientsäkerhet, Prevention, Tandhälsovård, samhällsodontologi

Odontologiska poäng

1.5

Icke odontologiska poäng

0

Birgitta Enmark Föreläsare

Leg Tandhygienist

Leg Tandhygienist , Asyl / tobakssamordnare på Folktandvården Gävleborg AB Arbetar på huvudkontoret med ett övergripande ansvar för att utveckla och samordna det tobaksförebyggande arbetet samt tandvård till våra asyl/ nyanlända i Gävleborgs Län för Folktandvården Gävleborg AB. Sitter sedan 2006 med i styrelsen för Tandvård mot tobak som vice ordförande.

Hans Göransson Föreläsare

Leg tandläkare, ordf Sveriges Tandläkarförbund

Delar min tid mellan Tandläkarförbundet och Folktandvården i Sörmland där jag arbetar som tandläkare/rådgivare med bland annat patientfrågor, resursförsörjning och vårdkvalitet.

Ingela Throzell Föreläsare

leg tandhygienist

Leg Tandhygienist. Examen 1996 Hälsohögskolan i Jönköping. Jobbar på Specialist - och Sjukhustandvården i Västervik, Kalmar län Sitter i styrelsen för Tandvård mot Tobak

Johanna Reuterving Smajic Föreläsare

leg tandhygienist

Leg. Tandhygienist, Samordnare tobaksfri duo Kalmar län, Externa uppdrag. Styrelseledamot Tandvård mot Tobak,

Karin Sjögren Föreläsare

Odont Dr,

Karin ger utbildningar i kommunikation och motiverande samtal för tandvårdspersonal i hela norden. Hon tror på kraften i varje möte, hur kort det än är. Passion, nyfikenhet och intresse för människan driver henne framåt. Mer om Karin kan du läsa på hennes hemsida; http://www.karinsjogren.se

Lena Sjöberg Föreläsare

Leg Tandläkare, ordförande Tandvård mot Tobak

Tandläkarutbildning i Stockholm. Allmäntandläkare i Norrköping, Ordförande Tandvård mot Tobak, Kanslichef Yrkesföreningar mot Tobak.

Miranda Nordström Föreläsare

Leg Tandhygienist

Yvonne Nyblom Föreläsare

Leg Tandhygienist, ordf Sveriges Tandhygienistförening

Tandhygienist med mångårig erfarenhet från såväl privat som offentlig verksamhet. Numer heltidsengagerad som ordförande i Sveriges Tandhygienistförening och president i European Dental Hygienists Federation.