Huvudbild för Odontologisk Riksstämma 2018
Profilbild för Oral cancer - vi kan rädda liv

Oral cancer - vi kan rädda liv Har passerat

Torsdag 15 november 2018 09:00 - 10:00 F4

Föreläsare: Bengt Hasséus, Göran Kjeller, Jan-Michaél Hirsch, Lena Sjöberg, Mats Wallström

Ingen vill dö av oral cancer men ca 1000 individer drabbas årligen i Sverige och ca 40% dör inom 5 år. Cancer kan förebyggas då orsakerna är kända och riskpatienter kan identifieras. 

I Sverige insjuknar årligen ca 500 kvinnor i underlivscancer men tack vare systematiserad screening identifieras riskpatienter och färre drabbas. 

Tanken är att tandläkare och tandhygienister på samma sätt gör bedömning av varje vuxen patient och identifierar riskpatienter och utför provtagning med nya metoder för diagnostik, intervenerar mot tobaks- och riskbruk av alkohol. 

Potentiellt maligna tillstånd och cancer etiologi, patogenes och klinik samt kirurgisk behandling inklusive rekonstruktioner kommer att diskuteras av experter inom oral medicin och käkkirurgi samt intervention mot tobak och överkonsumtion av alkohol samt utvecklingsarbetet med att ta fram icke invasiva automatiserade diagnostiska metoder för virusanalys och cytologi med hjälp av bildanalys och artificiell intelligens.  

  Seminariet arrangeras i samverkan med

Tandvård mot Tobak

Programblock

Diagnostik, Metod och behandling, Hälsa och sjukdomsförebyggande metoder

Språk

Svenska

Målgrupp

Tandläkare, Tandsköterska, Tandhygienist, Studerande, Hela teamet

Patientgrupp

Den äldre patienten, Barn- och ungdomspatienten, Patienten med sjukdom/funktionsnedsättning, Den vuxna patienten

Ämnesområde(n)

Kirurgi, Parodontologi, Prevention, Tandhälsovård, samhällsodontologi

Odontologiska poäng

1

Icke odontologiska poäng

0

Föreläsare

Profilbild för Bengt Hasséus

Bengt Hasséus Föreläsare

Docent

Docent i oral medicin vid Sahlgrenska Akademin, Göteborg Universitet och övertandläkare vid Specialkliniken för Oral Medicin, Specialisttandvården, Västra Götalandsregionen. Bedriver klinik och forskning inom ämnesområdet inriktad på att förstå immunologiska mekanismer vid orala slemhinnesjukdomar.

Profilbild för Göran Kjeller

Göran Kjeller Föreläsare

Docent/övertandläkare

Universitetslektor i käkkirurgi. Forskningsfokus på malignitet och rekonstruktion

Profilbild för Jan-Michaél Hirsch

Jan-Michaél Hirsch Föreläsare

Professor emeritus käkkirurgi

Käkkirurg med fokus på att förebygga munhålecancer och att utveckla ny teknologi för tidig, enkel diagnostik av potentiellt maligna och maligna munhåleförändringar. Vår forskargrupp arbetar med att ta fram förbättrade analysmetoder av borstprover från munhålan. Gruppen består av oralmedicinare Ftv Stockholm, Klinisk cytologi Karolinska universitetssjukhuset Solna, IT, Centrum för bildanalys Uppsala universitet, SciLifelab. Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet och i nära samarbete med Sahlgrenska akademin oral medicin och käkkirurgi, inst. för Odontologi. Tekniker är under utveckling för automatiserad analys av borstprover avseende förekomst av maligna celler med artificiell intelligens samt automatiserad analys av förekomst av högrisk humant papillomvirus. Förhoppningarna är att nya tekniker skall ersätta traditionella vävnadsprov och kunna införas inom såväl allmäntandvård som primärvård och hanteras av tandhygienister och sköterskor.

Profilbild för Lena Sjöberg

Lena Sjöberg Föreläsare

Leg Tandläkare, ordförande Tandvård mot Tobak

Tandläkarutbildning i Stockholm. Allmäntandläkare i Norrköping, Ordförande Tandvård mot Tobak, Kanslichef Yrkesföreningar mot Tobak.

Profilbild för Mats Wallström

Mats Wallström Föreläsare

Odont Dr, Övertandläkare

tandl examen -81. Spec i käkkirurgi. Disputerad inom tobaksforskning Övertandläkare vid spec kliniken för käkkirurgi Odontologen Göteborg.