Oral estetik - konst och vetenskap Har passerat

Torsdag 15 november 2018 09:00 - 10:00 G3

Föreläsare: Melvin Sohrabi
Moderator: Nicole Winitsky

Vid en protetisk behandling tas beslut på objektiva och subjektiva grunder. För god oral estetik är den subjektiva faktorn av särskild betydelse och förväntningarna hos den som ska bära leendet, dvs patienten, måste sättas i första rummet.
 
Med fokus på digitala planeringsverktyg kommer föreläsningen att beskriva vinsten av att använda dessa i det dagliga kliniska arbetet med estetiska patientfall.

Var står vi idag när det gäller estetisk behandlingsplanering?

Vilka digitala verktyg finns tillgängliga?

Hur skapar man rätt förutsättningar för att diskutera patientens förväntningar och önskemål så att missförstånd undviks? 

Hur gör man sin protetiska planering? Vad är möjligt och vad är omöjligt? Hur ska kommunikationen ske mot tandteknikern? 

Föreläsningen är rikt illustrerad med videos samt kliniska foto.
Seminariet arrangeras i samverkan med

Svensk förening för Oral Protetik

Programblock

Yrke och klinik

Språk

Svenska

Målgrupp

Tandläkare, Tandtekniker, Studerande

Patientgrupp

Barn- och ungdomspatienten, Den vuxna patienten

Ämnesområde(n)

Protetik

Tema

Digitalisering

Odontologiska poäng

1

Icke odontologiska poäng

0

Melvin Sohrabi Föreläsare

Övertandläkare Oral Protetik

Specialisttandläkare i Oral Protetik på Willa Remiss Tandläkarna Stockholm Melvin tog sin Specialistexamen 2014 och har tidigare arbetat på avdelningen för Oral Protetik Malmö Universitet samt Eastmaninstitutet Stockholm. Melvin är en flitigt anlitat föreläsare inom estetiska behandlingar och virtuella planeringar.

Nicole Winitsky Moderator

Spec i protetik, doktorand