Lärmiljöerna

Det fysiska rummet, tekniken och hur vi samarbetar påverkar undervisningens förutsättningar. Här lyfter vi frågor kring hur man med enkla medel kan skapa nya möjligheter.