Samtiden

Ingen skola är en ö. Vår samtid påverkar både själva undervisningen och förutsättningarna att bedriva den. Här har vi valt frågor som är extra viktiga just nu.