Onsdag 26 augusti kl. 13:00 - Robotar, digitala assistenter och automatiering

Hur bygger verksamheten sina egna lösningar? 


Allt fler sjukhus och vårdorganisationer runt om i världen tittar på möjligheterna för att effektivisera delar av vårdprocesser genom automatisering eller införandet av assisterande intelligens. Vad finns idag för möjligheter för verksamheterna att i större utsträckning själva att ta fram lösningarna – behovsbaserade och anpassade till användargrupp och sammanhang från start - snarare än att det blir ytterligare en "App" som används i ett silo. Skulle denna approach vara en del av lösningen i att adressera resursutmaningen – tid, kompetens, ekonomiska resurser – samtidigt som vårdköer kortas och tillgängligheten ökar för patienter i Sverige? Under denna presentation ges en inblick i framgångsrika projekt både inom och utanför Europa. Projekt där vårdpersonal ges tillgång till information och lösningar som ger nya möjligheter att skapa automatisering, införa AI och stärka samarbeten inom och utanför vården. Lösningarna visar tydligt hur de hypade begreppen som AI, RPA och Low-Code kan implementeras som effektiva stöd till vårdpersonal, med syfte om en stärkt hälso- och sjukvård som på ett effektivt sätt kan möta patienternas och invånarnas behov.

Mathias Ekman
Affärsutvecklare Hälso- och Sjukvård