Era - förstå era data, förbättra vården

Era är ett analysverktyg som gör det enkelt att omvandla befintlig hälso- och sjukvårdsdata till värdefulla insikter, förenklar samarbetet och bidrar till en förbättrad vårdprocess för patienten. 

Era tillhandahåller verksamheten: