Innovation i offentlig sektor

En brygga mellan offentlig sektor, akademi, civilsamhälle och näringsliv för att stimulera innovation inom hälsa och välfärd

Genom tillgång till nationell spetskompetens och långsiktig finansiering är DigitalWell Arena en kraftfull partner i offentlig sektors innovationsarbete. Med rätt stöd blir resan från behov till verklighet roligare, effektivare och ger ett varaktigt resultat. Tillsammans arbetar vi för att offentlig sektor ska vara innovationsdrivare inom utvecklingen av framtidens digitala hälsotjänster.

Vi erbjuder en arena som stimulerar nya tankebanor och skapar utrymme för innovation. Det gör vi tex genom samverkan med näringslivet, hur det faktiska innovationsarbetet bedrivs internt eller genom arbete med nationell lagstiftning och policymaking. 

Utifrån ert behov bidrar vi med expertkompetens inom digitalisering, tjänsteinnovation och kunskap för att testoch validera prototyper och arbetssätt. Genom att ta del av spetskompetens inom forskning avseende cybersäkerhet och tjänstedesign säkerställs att de lösningar som utvecklas är trygga, säkra och löser ett faktiskt behov

Genom våra övriga aktiviteter arbetar vi med områden som GDPR, lagar och policyssamt innovationsupphandling. 

Kontakta oss för att ta del av vår samlade kompetens, eller få tips om hur den kan göra nytta i just din verksamhet.


Products

Decision support, Public services, Mobile organisational tools, Security, Welfare technology, Other, Municipal council