Sterilgodshantering med T-DOC

Noggrann rengöring och desinfektion, hantering av kirurgiska instrument, logistik och automatisk prioritering av den sterila produktionen; viktiga komponenter som hjälper dig slutföra ditt operationsschema och säkerställa avkastning på investeringen. Getinges lösningar för sterilgodshantering är skalbara för att passa dina behov. Vi erbjuder avancerad hantering av steril utrustning, inklusive automatisering och integrering med sjukhusets IT-infrastruktur. För nya kunder finns ett grundläggande spårbarhetssystem för instrument med fokus på dataloggning och regelefterlevnad. Systemet gör att du kan använda resurser effektivt och fatta datadrivna beslut.

Läs mer om T-DOC härProducts

Decision support, Information transmission, Security, Care and treatment documentation, Welfare technology, Other, Municipal council