Uppföljningsmodeller som stödjer en effektiv övergång till god och nära vård.

I korthet erbjuder modellerna möjligheter att etablera en baseline och leverera underlag för kontinuerlig uppföljning. Det innebär att över tid följa kostnader, göra prioriteringar mellan insatser och utvärdera ex. pilotprojekt med hjälp av ett faktabaserat underlag. Möjlighet finns också att kunna se förflyttningar inom sjukvården och följa patienternas resa i regionen – vart behövs resurserna inom primärvård, specialistvård etc.


Exempel på frågor som vi kan hjälpa till att besvara:


För regionen:

För primärvården: