Habbie

En tjänst för digital (re)habilitering

En intelligent och plattformsoberoende lösning för att öka motivation, efterlevnad och egenmakt i habilitering och rehabilitering. 

Omsorgen och vårdsektorn står inför stora utmaningar. Det ökade behovet av vårdtjänster ska matchas mot en begränsad personalstyrka. Habbie är ett unikt verktyg som gör det enklare, roligare och mer effektivt för brukaren att träna på egen hand i hemmet.

Utifrån en interaktiv skärm kan patienten utföra individuellt anpassade övningar. En unik funktion är att patienten kan se sig själv på skärmen samtidigt som instruktören visar övningarna. Det säkerställer att träningen blir utförd på ett korrekt sätt. Gränssnittet i Habbie är enkelt, intuitivt och lättnavigerat. Med hjälp av röstkommandon eller några enkla tryck på skärmen kan brukaren ta sig igenom programmet och kommunicera med sin fysioterapeut eller arbetsterapeut. Det finns också inbyggda påminnelser för när träningen ska utföras.

För mer information och kontakt besök Bacills monter här på Vitalis, eller habbie.se

Products

Welfare technology, Municipal council