Lingsofts lösningar för hälso- och sjukvård

Vi tillhandahåller en rad olika digitala lösningar och tjänster för hälso- och sjukvårdssektorn:

Taligenkänning

Digital diktering och transkribering

Textanalytik