BuhoBox

Din skolsociala verktygslåda

Ineq Solutions är företaget som förenar psykosociala metoder med smart digital teknik och lanserar BuhoBox - en skolsocial verktygslåda. BuhoBox innehåller digitala verktyg som underlättar för pedagoger, rektor eller elevhälsopersonal att kunna arbeta förebyggande och främjande i skolan. Genom att använda psykosociala metoder och kunskapsbaserade arbetssätt skapas trygghet och studiero i klassrummet.

Det första programmet som lanseras är BuhoBox Sociogram, ett digitaliserat verktyg som mäter sociala relationer i en grupp. Sociogrammet visualiseras som ett nät av relationer som gör det lätt att se om någon elev befinner sig i utkanten eller i utanförskap. Man kan även se hur olika konstellationer ser ut och i vilken utsträckning som trygga relationer finns. 

Goda relationer bidrar till ett gott skolklimat, bättre studiero och ett tryggare klassrum. Vi behöver därför upptäcka utanförskap i ett tidigare skede och vara medvetna och ta hänsyn till dynamiken i grupper redan vid skapandet av grupper och klasser. 

Med digitala verktyg samt metoder med stöd i forskning skapas kunskapsbaserade arbetssätt och sociala innovationer som gör skillnad på riktigt.

Läs mer på buhobox.se eller kontakta info@buhobox.se

Products

Decision support, Welfare technology, Other, Municipal council