Klinisk logistik med INSIGHT


Överblick och hantering av vårdplatskapacitet i realtid, korrekta prognoser och välkoordinerade vårdförlopp från inskrivning till utskrivning är avgörande för att säkerställa vårdkvalitet, effektivt vårdflöde genom hela sjukhuset samt nöjda patienter och medarbetare. Getinges lösning för klinisk logistik hjälper dig att förbättra vården och patientsäkerheten samtidigt som den på ett effektivt sätt hjälper sjukhus att nå sina mål genom underlättat samarbete inom och mellan avdelningar. 


Läs mer om INSIGHT här
Products

Decision support, Information transmission, Patient record management, Mobile organisational tools, Other