Dosell

Dosell är en enklare och smidigare läkemedelsrobot som ger rätt läkemedel, i rätt dos, vid rätt tidpunkt, och påminner patienten om att ta sina läkemedel genom ljud-och ljussignaler. Tjänsten informerar även vårdpersonal och andra nyckelpersoner, som till exempel anhöriga, direkt om en dos av någon anledning inte tagits i tid. Vårdpersonal och anhöriga kan följa upp medicineringen på distans. Roboten levererar endast den vid varje tillfälle avsedda dosen, så att resterande doser förblir oåtkomliga. På så sätt kan Dosell minska risken för att användaren överdoserar, tar fel kombination av läkemedel eller inte tar sin medicin alls.

Dosell är helt enkelt en trygghet för dig som patient eller anhörig och ett värdefullt hjälpmedel för dig som vårdgivare.

·Dosell är lätt och smidig att transportera eller bära med sig vid resor.

·Dosell är användarvänlig både vid bruk och installation, och kräver ingen teknisk förkunskap.

·Dosell klipper upp dospåsen och förbereder medicinen till patienten.

·Dosell är kompatibel med befintliga digitala system och produkter som idag används i vården.