Rapport - Guide till universell utformning

Guide till universell utformning (förhandsversion)

Projektet Rätt från början har tillsammans med Certec vid Lunds tekniska högskola tagit fram en guide för universell utformning. Här är en förhandsversion av guiden med exempel på universell utformning i bostads- och stadsbyggnadsprojekt. 

Den här guiden är tänkt att fungera som ett processtöd för dig som arbetar med universell utformning inom organisationer eller företag – i myndighetsvärlden, i kommuner och regioner, inom civilsamhället eller i privat sektor. 

Universell utformning handlar om att redan från början planera samhället utifrån ett mångfaldsperspektiv, så att produkter, tjänster och miljöer kan användas av alla. 

Principen om universell utformning är idag aktuell i samhällsdiskussionen, både som grundläggande tänkesätt och ett konkret sätt att arbeta. 

Universell utformning lyfts fram i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det kan användas som en utgångspunkt i arbete med inkludering och för att leva upp till Agenda 2030 och löftet att ”Ingen ska lämnas utanför”.

Förstasidan av guiden