Left Behind: The State of Universal Healthcare Coverage in Europe

I vår rapportserie European Observatory ingår rapporten Left Behind: The State of Universal Healthcare Coverage in Europe som släpptes i slutet av 2019. I den ges en unik inblick i tillgången till sjukvård i Europa, med särskilt fokus på de som är bortglömda i Europas offentliga sjukvårdssystem, däribland ofta de hemlösa. Rapporten baseras på data och vittnesmål insamlade från nästan 30 000 personer som besökt någon av Médecins du Monde/Läkare i Världens (MdM) verksamheter i sju europeiska länder (Belgien, Frankrike, Tyskland, Luxemburg, Sverige, Schweiz och Storbritannien) mellan januari 2017 och december 2018.