Lingsofts tillgänglighetslösningar

Lingsoft bygger lösningar för tillgänglighet och elektronisk hantering med hjälp av språkanalys, semantiska tekniker, kvalitetsverktyg, automatisk taligenkänning, talsyntes och mångsidiga experttjänster. På det sättet skapar vi en bättre interaktion – både mellan människor och mellan människa och maskin – och förvandlar språk till välbefinnande.