Lingsofts taligenkänningslösningar

Lingsoft har utvecklat taligenkänning i över två decennier. Vi använder taligenkänning som en del av vår serviceproduktion och erbjuder våra kunder taligenkänningslösningar på organisationsnivå. Lösningarna utgår alltid från kundens behov: taligenkänning av allmänspråk passar i sig för många olika användningsområden, men utöver det skräddarsyr vi språkmodeller för begränsade fackspråk, som exempelvis identifiering av fackterminologi inom hälso- och sjukvården. Förutom skräddarsydda språkmodeller fäster vi stor vikt vid produktionsprocessen, vilket påverkar utformningen av lösningen. Förutom svenska tillhandahåller vi även taligenkänningslösningar på finska och de övriga nordiska språken.