Cambio MittVaccin journal

Mittvaccin Journal är en vaccinationsjournal med påminnelsetjänster samt kassasystem för vaccinationer och dess hantering.

Tillgång till sammanhållen vaccinationshistorik

MittVaccin Journal är den första svenska vaccinationsjournalen som är certifierad av Inera för att få hämta vaccinationshistorik från Nationella Tjänsteplattformen (NTjP). Därför kommer vaccinationshistorik från andra journalsystem som levererar data till NTjP att visas i MittVaccin, för de vårdgivare som använder MittVaccin och som är anslutna till nationella tjänster via HSA-id.