Cambio CIS Anestesi- och Intensivvårdsjournal

Cambio CIS är en mjukvarusvit där alla delar är utvecklade för att behandla, hantera och leverera data från olika sorters medicinteknisk utrustning.

Cambio CIS består av ett antal produkter utvecklade specifikt för intensivvårdsenheter, anestesiologiska avdelningar och för forskning. Cambio CIS ger klinisk personal en omfattande patientcentrerad dataöversikt och snabb tillgång till exakt och tvärgående data.

En patient. En vy.

Med Cambio CIS blir det lättare att samarbeta och dela data mellan vårdgivare, enheter och ansvarsområden. Vi har utvecklat vår CIS-lösningssvit genom en välbeprövad implementeringsmetod i samarbete med intensiv- och neonatalvårdsavdelningar samt anestesi- och postoperativa avdelningar.


Products

Patient record management