Film: Vad är mänskliga rättigheter?

Här förklaras vilka principer och värderingar som de mänskliga rättigheterna bygger på. (2:38)